Giessenburg, 28 maart 2014

 

 

Giessenburg, 28 maart 2014

 

Geachte sportvrienden van HSV “De Alver”,

Dit betreft alleen voor leden die lid zijn van Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost.

 

Ieder jaar vraagt HSV “De Alver” subsidie aan door het project “Steuntje in de rug” bij de Rabobank.

De Rabobank heeft de aanvraagprocedure verandert en is als volgt:

 

punt 1. Onze leden bepalen de hoogte van de donatie die verenigingen en stichtingen krijgen.

Door leden te laten stemmen krijgen ze inspraak op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank.

Zo vloeit de winst terug naar de lokale doelen die onze leden belangrijk vinden.

punt 2. Verenigingen en stichtingen ontvangen een uitnodiging voor deelname.

De procedure is als volgt:

Begin april  a.s. stuurt de Rabobank aan al haar leden schriftelijk een brief met daarin een

stemkaart met unieke stemcode waarmee je kunt stemmen op maximaal vijf verenigingen of stichtingen..

Het maximale aantal stemmen per vereniging of stichting is 2.

In totaal is er 60.000 euro te verdelen over ongeveer  400 verenigingen.

 

In de week van 7 t/m 16 april kunt u stemmen www.rabobank.nl/alblasserwaard.

 

Als u uw stem uitbrengt bij de Rabobank op HSV “De Alver” dan krijgen wij van de Rabobank voor iedere stem een bedrag gestort. Het beschikbare budget wordt namelijk naar rato van het aantal stemmen verdeeld. Stemmen werven is dus belangrijk!

 

Wij hebben moeten constateren dat onze invalidensteiger aan de Peursumsevliet door

vandalisme teloor gaat. Onze plannen zijn nu om deze te verplaatsen naar de Giessen aan de Neerpolderseweg naast  waar Aann. bedrijf J. van Daalen 2 nieuwe huizen bouwt.

De Gemeente en Waterschap hebben toestemming gegeven en deze steiger is inmiddels verplaatst naar de Neerpolderseweg.

Maar u begrijpt dat dit voor HSV “De Alver”weer extra kosten met  zich meebrengt.

 

Het is daarom van het grootste belang dat u daarom stemt op HSV “De Alver, want hoe meer stemmen hoe groter de Rabobank ons financieel ondersteunt om ons

een steuntje in de rug te geven…

 

Daarom willen wij dit onder u aandacht brengen:

 

 BRENG UW DUBBELE STEM OP ONS UIT!

 

Kan het bestuur van HSV “De Alver” op uw steun rekenen?

Wij danken u in het vertrouwen dat u stemt op onze hengelsportvereniging.

 

Met hartelijke groet,

 

Bas de Boon, Voorzitter van HSV “De Alver “