1 januari 2017: 50 jarig jubileum HSV “de ALVER”

Volgens de statuten is HSV “de Alver”op 1 januari 1967 opgericht.

De oprichters de heren Bert de Jong en Vas Rietveld.

Voor het huidige bestuur voldoende reden om hier uitgebreid aandacht aan te schenken. We gaan dit vieren op vrijdag 10 februari.

’s Middags een receptie voor genodigden en ’s avonds een spetterende feestavond voor jong en oud.

Als hengelsportvereniging hebben wij veel activiteiten ontplooid:

In de voorbije periode heeft de Giessenburgse hengelsportvereniging nadrukkelijk aan de weg getimmerd.

Zo is het ledenaantal gegroeid tot +/- 1100 leden op 31 december 2016 en beschikken de leden over een gevarieerd en uitgebreid viswater.

 

Al 49 jaar vuil vissen door leden en vrijwilligers

De Alver stond ook aan de basis van het vuilvissen. Daar zijn we al mee begonnen in 1968, niet veel later als de oprichting van de club. 

 

Een groot aantal vrijwilligers stond klaar om met de boten in het voorjaar, nog voordat het broedseizoen begon, alle rietkragen en oevers van vuil te ontdoen. 

In de beginjaren was er veel jeugd om te helpen, dat deden ze graag want na afloop kregen ze een bonnetje om bij de Muis een zak patat te kopen.

 

 

 

 

Riet maaien met als beloning een herdenkingsbeeldje

Ook die tak heeft de hengelsport op zich genomen met wederom een groot aantal vrijwilligers. Geen enkele rietkraag bleef staan. Het maaien gebeurde met boten. Een gave rietkraag komt de visstand ten goede, zorgt voor oeverbescherming en heeft landschappelijk zijn waarde.

 

Wij hebben van het Hoogheemraadschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een herdenkingsbeeldje ontvangen omdat er al ruim 25 jaar alle rietkragen langs de boezemwateren gemaaid werden in de Overwaard.

Dit werd uitgereikt in de Schildkamp te Asperen door mw. B. Booij-de Haan van het Hoogheemraadschap aan de toenmalig voorzitter Teus van Dijk

De voorzitter overhandigde doorwerkpakken die deels werden betaald door het Hoogheemraadschap.

Het rietmaaien is nu overgedragen aan het Waterschap Rivierenland die het nu in eigen beheer laat uitvoeren.

 

Voorzitters

In de 50 jaar dat HSV de Alver nu bestaat hebben we de volgende voorzitters langs zien komen.

De eerste voorzitter was Bert de Jong. Daarna heeft Vas Rietveld het stokje overgenomen waarna volgden: Bert Holster, Flip Stijl, Teus van Dijk en Walter Drinkwaard.  

Bas de Boon onze voorzitter vanaf 2011-heden.

 

 

 

 

 

 

 25 jarig bestaan HSV de Alver

Op 1 januari 1992 bestond de Alver 25 jaar en daar is uitgebreid aandacht aan geschonken met als afsluiting een feestavond in de Til te Giessenburg.

In 1992 was het ledental gegroeid van 43 in het begin naar 465 leden.

Het bestuur in 1992 v.l.n.r. Klaas Biesheuvel, Bert de Jong voorzitter, Jan de Kock, Vas Rietveld, Rien Slob, Cor Rietveld en Cees Slob.

 

 

 

 

Milieuprijzen voor de Alver

De jubilerende hengelsportvereniging (25 jaar)  ontving de Milieuprijs van de Gemeente Giessenlanden.

Deze werd uitgereikt door wethouder dhr. D. de Jager op 21 oktober 1992 voor de inzet en het behoud van de waterkwaliteit van het riviertje de Giessen.

Zo sprak wethouder de Jager het jubilerende bestuur toe: “Als hoofd activiteit, het vissen, maar er is geen vereniging in de Randstad, die zich zo fantastisch inzet voor onder andere het rietkragenbeheer. U doet zelfs meer, dan dat u moet doen, want het beheer is niet uw verantwoordelijkheid”. De gemeente gaf hiervoor een financiële ondersteuning en heeft de milieuprijs ter waard van 500 gulden uitgereikt. ( niet de bedoeling dat dit ieder jaar gebeurt)

 

De jubilerende hengelsportvereniging heeft op 3 november 1992 ook de Milieuprijs van de Rode Haan gekregen.

Deze prijs bestond uit een oorkonde en een geldbedrag van 3000 gulden en werd uitgereikt in Het Wapen van Alblasserdam.

Gedurende haar 25 jarig bestaan heeft de hengelsportvereniging oog voor het beheer van het milieu. Ieder jaar organiseert de Alver  een actie waarbij het water rondom de rivier de Giessen wordt schoongemaakt en houdt het de kwaliteit van het riet langs  de oevers op peil door iedere winter te  snoeien. 

 

Officieel in gebruik name steigers Peursumsevliet

Op zaterdag 24 augustus 1996 zijn de steigers langs de Peursumsevliet officieel in gebruik genomen. Dhr. A. Wind, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden kwam de steigers officieel openen.

Voorzitter Vas Rietveld overhandigt dhr. A. Wind een presentje.

 

 

 

 

25 jaar lidmaatschap

Ook waren er trouwe leden en die werden gehuldigd op 10 januari 1997 omdat zij al 25 jaar lid waren.

Voorzitter Vas Rietveld overhandigde de speld en bloemen, v.l.n.r. voorzitter Vas Rietveld, Gerrit Vonk, Cor Rietveld, Bas Hokke en Piet van Dijk.

 

 

 

40 jarig jubileum  HSV de Alver

Op 1 januari 2007 bestond de HSV de Alver 40 jaar, reden voor een feestje, er werd een feestavond georganiseerd in de Til te Giessenburg.

 

 

  

 

1000ste lid

8 november 2007, een mijlpaal voor de club, werd ons 1000ste lid ingeschreven. Die eer was voor de heer Stolk uit Alblasserdam.

Voorzitter Walter Drinkwaard ging naar hem toe met de felicitaties en overhandigde hem een heerlijke taart en bloemen namens HSV de Alver.

 

 

 

 

Onderscheiding Jeugdvereniging 2008

De Alver uit Giessenburg won de prijs voor Jeugdvereniging 2008  die beschikbaar werd gesteld door de Federatie van Hengelsportverenigingen Zuid West Nederland. De Alver won de prijs door zich in te zetten voor de jeugd door viswedstrijden te organiseren. En nog ieder jaar worden er in samenwerking met Speeltuinvereniging Kindervreugd viswedstrijden voor de jeugd gehouden in de Giessen nabij de dorpskern. De prijs bestond uit een oorkonde en een geldbedrag van 250 euro.

 

 

 

 

Bingo

Ook organiseert de Alver elk jaar een Bingo voor leden en belangstellenden. Deze avond wordt gehouden in de Til te Giessenburg, de grote zaal vol mensen en prachtige prijzen worden er beschikbaar gesteld.

 

 

Ledenvergadering

Ieder jaar werd en wordt er een ledenvergadering in de Til te Giessenburg gehouden.  Zomaar een greep uit de vele kampioenen.

Wat een kampioenen zeg, Leo Kros heeft handen te kort en wint 3 bekers, Jaap Muilwijk wint 2 bekers en Teus van Dijk, Ernst Hartog en Mario Mancuso winnen 1 beker.

 

 

 

 

Invalidensteiger gerealiseerd aan de Peursumsevliet

Bij HSV De Alver werd het idee geopperd om mee te doen met de Week van de Coöperatie van de Rabobank te Giessenburg met het project om een invalidensteiger aan te leggen aan de Peursumsevliet in Giessenburg.

Als leden van de Rabobank kon je stemmen op ons project en iedere stem bracht 5 euro op.

De prijsuitreiking vond plaats in Het Spant te Ameide en wij daar vol spanning naar toe.  

En daar werden we blij verrast dat de mensen ons project zo ondersteunden  en wij wonnen de week van de Coöperatie met een bedrag van ruim 4000 euro.

Zo kon dus het project doorgang vinden en het grote moment was op 25 november 2011 dat Piet Versteeg de officiële openingshandeling mocht verrichten.

 

 

 Inmiddels is de invalidensteiger verplaatst naar de Neerpolderseweg i.v.m. vandalisme van de jeugd.

 

 

 

 

 

Zoals u ziet heeft hengelsportvereniging “de Alver” niet stil gezeten de afgelopen jaren.

 

Dit overzicht is lang niet compleet en was maar een greep uit de vele activiteiten die georganiseerd werden en nog steeds worden georganiseerd.

 

Maar het vissen en viswedstrijden organiseren voor onze leden was en is nog steeds ons belangrijkste doel.

 

Namens het bestuur van HSV “de Alver”