28 maart: Rabobank Clubkas Campagne van start

Vanaf 28 maart kunt u stemmen, u heeft uw stemcode via de post ontvangen.

Onze club doet mee aan de Rabo Clubkas Campagne.

 Vanaf dinsdag 28 maart t/m dinsdag 11 april kunt u een stem uitbrengen op onze hengelsportvereniging.

Als leden van de Rabobank Alblasserwaard  Vijfheerenlanden ontvangt u voor de stemperiode  per post een stemkaart met  unieke stemcode waarmee u kunt stemmen. 

Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op onze vereniging kunnen worden uitgebracht. De deelnemers van de Rabobank Clubkas Campagne ontvangen een bijdrage naar rato van het aantal stemmen.

Draagt u onze vereniging een warm hart toe,

stem dan op ons!!!