5 juli: Subsidie ontvangen van Sportvisserij Zuidwest Nederland uit het Fonds Stimulering jeugdwerk

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft het Fonds Stimulering Jeugdwerk 2017.

Als bestuur zijn wij in de pen geklommen en hebben een mooi bedrag ontvangen.

 Het Fonds Stimulering Jeugdwerk is een subsidie waar aangesloten hengelsportvereninging gebruik van kunnen maken.

Om het organiseren van allerlei jeugdactiviteiten te stimuleren heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland dit fonds in het leven geroepen om verenigingen hierbij financieel te ondersteunen.

 

Daar kunnen wij voor onze jeugd weer leuke prijzen van kopen en besteden voor de Grote Visdag die wij op zaterdag 2 september hopen te houden.

Wij danken Sportvisserij Zuidwest Nederland voor de subsidie die wij ontvangen hebben.