6 juli: Zeelt gevangen in de Alverput

Jan Wim Buijk heeft zitten vissen in de Alverput.

Hij heeft verschillende zeelt gevangen, de vraag is nu zijn het van de nieuwe die uitgezet zijn.

 

 

 

Het is wel een goed teken dat ze er nog in zitten.