7 februari: Alverput, aanleg vissenbossen

Op 23 november 2016 hebben wij een visstandbemonstering laten uitvoeren om de visstand in de de Alverput vast te stellen.

 Aanleg 2 vissenbossen

Uit het onderzoek zijn enkele conclusies te trekken, namelijk:

* gelet op de goede conditie van de brasems en het feit dat deze vissen vriijwel nooit met de hengel worden gevangen, wordt er geconcludeerd dat de aanwegige visstand op dit moment beneden de draagkracht ligt, waardoor er een overvloed aan natuurlijk voedsel aanwezig is. Er is daarom ruimte om vis uit te zetten.

* het (vrijwel ontbreken van vissen met een lengte van tussen de 15 en 40 centimeter geeft aan dat er zeer weinig tot geen doorgroei van jonge vis plaatsvindt. Waarschijnlijk is predatie door aalscholvers hiervoor een belangrijke oorzaak. Mogelijk is ook een groot deel van de enkele jaren geleden uitgezette kruiskarpers vanwege het vrij kleine formaat ten prooi gevallen aan aalscholvers.

Vooral in de winter zijn weinig schuilplaatsen voor vis aanwezig, waardoor aalscholvers vrij spel hebben.

Van Sportvisserij Z.W.N. was er een schrijven dat je subsidie kon aanvragen voor het creëren van vissenbossen in gesloten visputten en het uitzetten van brasem/zeelt.

Wij als vereniging een aanvraag ingediend  en daar is positief op gereageerd door Sportvisserij Z.W.N. en krijgen wij een mooi bedrag om dit te verwezenlijken.

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Visserij Service Nederland, gevestigd te Groot-Ammers.

Nu kunnen de kleine vissen in de vissenbossen gaan om te schuilen voor de aalscholvers/reigers en ook niet te vergeten snoeken, die misschien nog in de put zitten.

Wij hopen op een mooi resultaat en dat er weer vissen gevangen kunnen worden.

Ook gaan we nog brasem/zeelt uitzetten en daar hoort u later van.

Hierbij wat plaatjes van de vissenbossen.

Vissenbos voor alle duidelijkheid vooraan put

vissenbos achter in de put

 

 

Vooraan in de put 

overzicht put waarin 2 vissenbossen zijn aangelegd