1 okt: Contributieverhoging voor 2019

Beste leden,

Het lopende seizoen is nog niet voorbij of je moet al weer voorbereidingen doen voor het seizoen 2019.

Om in het bezit te komen van een vispas voor 2019 wordt er door middel van een automatische incasso contributie afgeschreven.

 

Door het bestuur is besloten om de contributie te verhogen met 1 euro per lid met ingang van 1 -1-2019.

Deze beslissing is genomen om de volgende reden:

Sportvisserij Nederland heeft in haar algemene ledenvergadering van d.d. 10 juni 2017, besloten door de federaties de afdracht te verhogen voor de VISpas met € 1,00 per lid.

Deze afdracht was al meer dan 12 jaar niet verhoogd. De landelijke afdracht van de Jeugd-, Zee- en Extra VISpas blijft gelijk aan die van 2018. Sportvisserij Nederland vraagt aan de aangesloten hengelsportverenigingen hiervan melding te maken.

Als HSV De Alver ontkomen we niet aan deze verhoging en wij hopen dat u hier begrijp voor heeft.

HET BESTUUR