1 okt: Contributieverhoging voor 2020

Beste leden,

Het lopende seizoen is nog niet voorbij of je moet al weer voorbereidingen doen voor het seizoen 2020.

Om  in het bezit te komen van een VISpas voor 2020 wordt er door middel van een automatische incasso contributie afgeschreven.

 

Door het bestuur is besloten om de contributie te verhogen met 1 euro per lid met ingang van 1-1-2020.

Deze beslissing is genomen om de volgende reden:

Door Sportvisserij Nederland zijn er verhogingen doorgevoerd.

Als HSV De Alver ontkomen we niet aan deze verhoging en wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

HET BESTUUR