11 juni: Subsidie ontvangen van Sportvisserij Zuidwest Nederland uit het Fonds Stimulering Jeugdwerk

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft het Fonds Stimulering Jeugdwerk 2019.

 

Als bestuur zijn wij in de pen geklommen en daar is positief op gereageerd en hebben een mooi bedrag ontvangen.

 

 

Het fonds Stimulering Jeugdwerk is een subsidie waar aangesloten hengelsportverenigingen gebruik van kunnen maken.

Om het organiseren van allerlei jeugdactiviteiten te stimuleren heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland dit fonds in het leven geroepen om verenigingen hierbij financieel te ondersteunen. Daar kunnen wij voor onze jeugd weer leuke prijzen van kopen en besteden

voor de “GROTE VISDAG” die wij op 24 augustus hopen te houden.

Wij danken Sportvisserij Zuidwest Nederland voor de subsidie die wij ontvangen hebben!   

 

 

P.S. Zet deze datum alvast in uw agenda, Grote Visdag op zaterdag 24 augustus voor jong en oud!!!