12 apr: Uitreiking gouden speld voor 50 jaar lid Gijs van Noordenne

Op vrijdag 12 april zijn we naar Gijs van Noordenne gereden en aangebeld.

We werden hartelijk ontvangen en kregen koffie met een lekkere koek.

De reden van onze komst was:  Uitreiking van de jubileumspeld voor 50 jaar lidmaatschap van HSV “De Alver”

Op onverklaarbare wijze is dit niet gedaan op de ledenvergadering en hebben we nu alsnog goed gemaakt.

 

Gijs van Noordenne heeft uit handen van Flip Stijl de speld en de bloemen overhandigd gekregen.

 

Overhandiging van de gouden jubileumspeld 

Gijs vertelde tijdens de koffie hoe hij bij de Alver lid geworden was. Hij viste nogal veel en zo kwam hij Bert de Jong tegen. Die zei, we zijn een visclub aan het oprichten en hebben leden nodig, zou jij lid willen worden van onze vereniging. Zo gezegd, zo gedaan en Gijs zei, schrijf mij maar in.

 

De jaren verstreken en zo gebeurde het in 1992, Gijs was alweer 25 jaar lid van HSV “De Alver”.

De toenmalige voorzitter Vas Rietveld heeft hem de speld uitgereikt op de ledenvergadering en ook de bloemen overhandigd.

 

 

 

 

 

Weer gaan de jaren voorbij en Gijs bleef trouw lid van de visclub en altijd aanwezig om te vissen en zo kreeg hij in 2007 de speld uitgereikt voor 40 jaar lid.

 

Maar nog was de koek niet op bij Gijs en hij bleef vissen en zo zijn we aangekomen bij 50 jaar lid.

Wie kan dit laten zien, 3 spelden op een rij.

Dat mag best met een gouden rand versierd worden.

Een bijzondere dag mag je dit noemen, iemand die al 50 jaar lid van de HSV “De Alver” is en nog steeds de hengel niet aan de wilgen  heeft gehangen..

Hij hoopt dit jaar weer mee te doen met de grote visdag en de BBQ, had hij al keurig in zijn agenda geschreven.

 

Hierbij nog een stukje uit het archief: Het verslag dat Vas Rietveld altijd maakt voor de vereniging.

“Zaterdag 14 februari 2009: Gevist in de Merwede in Hardinxveld, er waren 13 deelnemers waarvan er 2 personen vis hebben gevangen. Vas Rietveld heeft één vis gevangen van 1500 gram en Gijs van Noordenne heeft twéé vissen gevangen die samen 20 gram wogen! De rest van de deelnemers hebben niets gevangen.”

Het bijzondere van deze mededeling is dat ze alle twee nog steeds mee vissen!

Zo kunnen we terug kijken op een gezellig uurtje bij Gijs van Noordenne en zo kwam alles toch nog goed!!!

Namens het bestuur van HSV “De Alver” Flip Stijl en Jannie van Dijk.