20 mrt: Waterschapsverkiezingen

Op woensdag 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats.

Sportvissers zijn voor hun hobby direct afhankelijk van de inrichting en beheer van het water, dus deze verkiezingen zijn voor jou extra van belang.

Zo dragen waterschappen zorg voor de waterkwaliteit, het natuur- en visstandbeheer, de aanleg van recreatievoorzieningen en de toegankelijkheid van het water.

Informeer je dus goed over de partijen, hun programma/s en de kanditaten in jouw waterschap.

Waterscahppen zijn de grootste beheerders van de wateren in Nederland en derhalve voor de sportvisserij van groot belang. Zij bepalen met hun beleid en beheer in grote mate de mogelijkheden voor de visstand en de sportvisserij in de Nederlandse wateren.

Het gaat hierbij om o.a. schoon en visrijk water, de aanleg van natuurlijke oeverzones, paai-en overwinteringsgebieden, verbindingen tussen wateren en de aanleg van vistrappen bij stuwen, het baggeren van onderwaterbodems, een op de natuur gericht peil-en maaibeheer, de bereikbaarheid van de wateren en de aanleg van recreatievoorzieningen.

Kijk op de kanditatenlijsten welke zich beschikbaarstellen en de Sportvisserij een warm hart toedragen.

Laat uw stem niet verloren gaan!