28 juni: Vissenbossen onder de loep

In het nieuwste blad van VISionair (juni) stond een foto van onze vissenbossen.

Een toevluchtsoord voor (jonge) vis blijkt effectief.

 

Wij als hengelsportvereniging hebben sinds 2017 in onze Alverput vissenbossen aan laten leggen zodat er onderwaterstructuren gemaakt zijn met als doel de aanwezige vis meer schuilmogelijkheden te bieden. In hoeverre werken deze “vissenbossen”? Een onlangs verschenen evaluatierapport stemt positief.

In onze Alverput waar de schuilplaatsen in de vorm van rietkragen aanwezig zijn, blijkt het effect van vissenbossen minder meetbaar.

In steeds meer wateren kampen hengelsportverenigingen met een afnemende visstand. Voor de hengelsport zijn de negatieve gevolgen soms groot.

Ook door de aanwezigheid van aalscholvers hebben de vissen onvoldoende schuilmogelijkheden en is de invloed van deze visetende vogels soms groot.

Het aanbrengen van kunstmatige onderwaterstructuren van hout – zoals takkenbossen en bomen – kan dit (deels) compenseren.

Daarnaast kunnen de structuren dienstdoen als paaisubstraat, foerageergebied enz. De herintroductie van hout heeft zich in binnen-en buitenland al bewezen als maatregel.

In onze Alverput kunnen we het effect al zien doordat er heel veel kleine visjes aanwezig zijn.

Toegevoegde waarde

 Uit de eerste praktijkervaringen blijkt dat vissenbossen van grote toegevoegde waard kunnen zijn voor de visstand mits toegepast in de juiste wateren en op de juiste manier.

Groot bijkomend voordeel is dat het een betaalbare maatregel is.  Wij hebben destijds subsidie aangevraagd en gekregen van Sportvisserij Zuid West Nederland.

Ieder jaar komen ze de vissenbossen controleren en afgelopen maand mei zijn ze ze opnieuw bij wezen vullen.

Wij hopen er in de komende jaren veel plezier van te ondervinden en dat de visstand in de put weer op peil komt.

Dat is een positief geluid voor de sportvisser die graag in onze Alverput vist.