1 juli: Corona Nieuws / Versoepeling wedstrijden

Corona Nieuws:

Naar aanleiding van de vervroegde versoepelingen die het kabinet op woensdag 24 juni jl. afkondigde, heeft Sportvisserij Zuid-West Nederland besloten dat wedstrijden en evenementen op federatieve wateren niet pas op 1 september, maar vanaf 1 juli weer zijn toegestaan.

Bericht Sportvisserij Nederland