27 apr: 644.000 VISPASSEN in 2020!

In 2020 verstrekte Sportvisserij Nederland maar liefst 644.000 VISpassen. Dat is bijna 18% meer dan in 2019- een jaar waarin ook al een recordaantal van  547.000 VISpassen werd uitgegeven.

Deze spectaculaire stijging heeft onherroepelijk te maken met het coronavirus.

 

 

Sportvissen bleek afgelopen jaar voor heel veel mensen – ‘nieuwe’  sportvissers, maar ook herintreders’- de manier om een frisse neus te halen.

Net als alle andere sportvissers ontdekten zij hoe de waterkant verlichting, rust en ontspanning biedt.

Door de toename van bijna 100.000 bij een hengelsportvereniging aangesloten sportvissers is SPORTVISSERIJ NEDERLAND nu de tweede grootste sportbond van Nederland (achter de KNVB).

Stijging onder de jeugd

Ook de jeugd tot 14 jaar sloeg massaal aan het vissen. Het aantal JeugdVISpassen ging van bijna 30.000 in 2019 naar ruim 43.000 in 2020 – een stijging van 46%. Het aantal vissende dames steeg met ruim 30%: van 24.000  vrouwelijke  VISpashouders naar 31.500 in  2020  Tot slot bereikte het aantal buitenlandse VISpashouders in 2020 ook een nieuw record: 83.040 (23.4% meer dan in 2019) . Duitsers vormden daarin de grootste  groep met 83%.

 

Ook HSV “De Alver”  heeft door corona meer leden gekregen en hebben we nu de 1300 leden bereikt. 

Dat is ook een nieuw record in de geschiedenis van de Alver.

Het is jammer dat we nog geen wedstrijden mogen vissen met zoveel eigen water als De Giessen, De Alverput en De Slingelandse Plassen.

Maat  het spreekwoord zegt niet voor niets, wat in het vat zit verzuurt niet.

Laten we daar maar op blijven hopen!!!!