5 apr: Brasem – momentje

Zoals bij u bekend hebben wij enige tijd geleden brasem uitgezet in de Alverput. Hier kunt u zien wat er allemaal te gebeuren staat in de paaitijd.  Dit vindt meestal plaats in de maand mei.

Als duikers komen wij de schuwe brasem slechts sporadisch tegen. Jammer, want Abramis brama is een mooie vis. Gelukkig laat deze vis in de paaitijd, bijna altijd in mei, zijn schuwheid even varen. Dan zwemmen er grote aantallen voor mijn duikmasker die zich niets aantrekken van de de camera. Niet dat het dan eenvoudig is om plaatjes te schieten, maar de mogelijkheid is er in ieder geval. Op deze zonnige dag checken we altijd eerst de duikstek. Het spetterende water tussen de rietkragen geeft al aan dat dit het juiste moment is. Als eerste arriveren de mannetjes.

Zie foto boven, herkenbaar aan de witte paaipukkels.  Daarna vechtende mannetjes die steevast om een goed plekje tussen  en bij de rietstengel.

 

 

 

 

Een mannetje dat geduldig wacht op het vrouwtje.

 

 

 

Vervolgens vaak een paar dagen later, komen de vrouwtjes in grote getallen.

 

 

 

Vrouwtje vol met kuit.

De eitjes worden afgezet op de riet stengels. Na dat meerdere mannetjes enthousiast de eitjes bevruchten is van broedzorg geen sprake meer. De paai zelf duurt meestal maar een dag, daarna is het spektakel helaas over.  In sommige jaren paait een brasem in deze periode  nog een-of tweemaal.  Daarna is het voor ons duikers weer wachten op die bijzondere ontmoeting met deze fotogenieke vissoort..    Uitputting na de paai kan zelfs sterfgevallen veroorzaken.

Bron: VISionair, verstand van vissen