27 juli: Voor alle ploegen catering bij Stijl

Aan alle wedstrijdvissers:

Op het activiteitenrooster staat op 3 augustus catering bij Stijl, dat is gewijzigd in 27 juli.

Ook voor de bootvissers is er een wijziging, die gaan op 27 juli bij de Kloeve vissen en op 3 augustus nabij het Dorp vissen.

Dit omdat het altijd de bedoeling is dat de zaterdagwal in de Alverput vist en de bootvissers bij de Kloeve, en dan naar de catering bij Stijl.

Namens de wedstrijdleiding!