18 febr: 55e ledenvergadering in de Til

Uitnodiging aan alle leden:  

AANDACHT: VOOR DE LEDENVERGADERING

Die wordt gehouden in de Til, Breestraat 1 te Giessenburg op vrijdag 18 februari om  20.00 uur.

  Op deze avond hebben we een druk programma, we moeten nl. al om voor 22.00 uur de zaal verlaten hebben. Hierbij de voorzittershamer kan die weer eens gebruikt worden.

Zal nodig zijn want corona speelt nog steeds parten.  Deze keer geen bingo en misschien ook geen pauze.

Maar we zijn heel erg blij dat we de ledenvergadering weer kunnen houden al is het dan in beknopte vorm.

KOMT ALLEN NAAR DEZE VERGADERING!!!

namens het Bestuur van HSV De Alver.