19 sept: Overlijden van Vas Rietveld

Wij ontvingen het droeve bericht dat Vas Rietveld overleden is op zaterdag 19 september in de leeftijd van 89 jaar.

Vas Rietveld was medeoprichter en erelid van HSV “De Alver” te Giessenburg. Met veel inzet en enthousiasme heeft hij zich jarenlang sterk gemaakt voor hsv De Alver, 54 jaar lid geweest.

Zijn vriendelijkheid en mede menselijkheid gaan wij enorm missen. Wij zijn hem dan ook veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor onze vereniging gedaan heeft en voor de hengelsport in het algemeen. Wij bewaren hier prettige herinneringen aan.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en verdere familie. Wij wensen hun heel veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Namens bestuur en leden van HSV “De Alver” te Giessenburg.

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen van Vas op donderdag 23 september van 19.00 – 20.00 uur in de Rank, Dorpsstraat 55 te Giessenburg.