26 febr: 1e keer vissen gezamenlijke zaterdagwalploeg in de Surfput bij de Slingelandseplassen

LET OP:

26 febr: wijziging waar gaan we vissen!

De 1e keer vissen zou zijn bij Klop in de rivier, helaas door het hoge water is het niet mogelijk.  Op de ledenvergadering besproken, misschien bij het Pontje, maar door de hoge waterstand die tot aan het fietspad komt kan dat ook niet doorgaan.

WAAR  GAAN WE WEL VISSEN:

We gaan vissen in de 

Surfput.

Zoals je kunt zien hebben we hier meer gevist.

 

Namens de wedstrijdcommissie.