19 febr: Ledenvergadering in De Til

De ledenvergadering is gehouden op 19 februari in de Til te Giessenburg. Het was de 49e ledenvergadering.

Als sluitstuk het jaarverslag en de prijsuitreiking.

Koningsvisser en clubkampioen is geworden  Rien Prins. Flip Stijl overhandigt hem de beker.

 De voorzitter heet allen van harte welkom, in het bijzonder onze Belgische gasten. Totaal waren er 37 leden aanwezig inclusief bestuur.

Daarna vraagt hij enige momenten stilte voor de leden die ons in 2015 ontvallen zijn, een naar begin  maar een plechtig moment voor de mensen die heel veel voor de vereniging hebben gedaan, met name genoemd ons aller vriend Jan Klop, overleden op 6 januari 2016. 

Alle zaken worden verder afgedaan volgens de agenda. Vermelding waard: Jan de Goei heeft de grootste brasem gevangen met een lengte van 62 cm en krijg nu de wisselbeker.

Op deze foto alle prijswinnaars en jubilarissen.

Huldiging jubilarissen: 

Dhr. A. Leeuwis uit Wijngaarden werd gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap.

Voor 40 jaar lidmaatschap kwamen in aanmerking Ernst Hartog uit Giessenburg en Mw. R.J. Cleempoel en dhr. G.F.G. Goosens uit Belgie.

Ze waren uit Belgie gekomen om de huldiging mee te maken en de voorzitter heeft aan allen de jubileumspeld uitgereikt en de bloemen.

De voorzitter bedankt Vas Rietveld voor het maken van de foto’s.  

Tot slot spelen we nog drie ronden gratis bingo.

We kijken terug op een hele mooie avond!!!

 

Voor meer foto’s ga naar ons fotoalbum 2016