14 okt: Contributieverhoging voor 2018

Beste leden,

Het lopende seizoen is nog niet voorbij of je moet al weer voorbereidingen doen voor het seizoen 2018.

Om in het bezit te komen van een vispas voor 2018 wordt er door middel van een automatische incasso contributie afgeschreven.

 

De hoogte van de contributie is besproken in het bestuur. Er is besloten om de contributie te verhogen met 1 euro per lid met ingang van 1-1- 2018.

Deze beslissing is genomen om de volgende reden: Sportvisserij Nederland heeft in opdracht van het landelijk bestuur besloten de handelingsvergoeding van 1 euro per lid per 1-1-2018 te laten vervallen. 

Als HSV De Alver ontkomen we niet aan deze verhoging en wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

HET BESTUUR