24 mrt: Heel Nederland schoon!!!

Op 24 maart wordt er weer de landelijke schoonmaakdag gehouden.

Zwerfafval is veel mensen een doorn in het oog. Het is al het afval dat – bewust of onbewust – is achtergelaten of beland op plekken waar het niet hoort, bijvoorbeeld op straat of in de natuur. Zwerfafval bestaat  vooral uit sigarettenpeuken, kauwgom en verpakkingsafval zoals snoepwikkels, flesjes, blikjes en patatbakjes.

Zelf iets doen aan zwerfafval.

 

Een belangrijk argument daarbij is dat een groot deel van het zwerfaval slechts langzaam of zelfs helemaal niet afbreekt in de natuur.  Het is daarom belangrijk een beeld te scheppen van de lengte van de afbraaktijden daar mag je gerust van schrikken zoals je hierboven ziet. De snelheid waarmee dit gebeurt, hangt af van vochtigheid, de bodem waarop het product ligt, de hoeveelheid zuurstof in de  lucht en tal van andere factoren. Voor andere producten zoals plastic, zakjes, blikjes, peuken en kauwgom geldt dat ze er enormlang over doen om af te breken of helemaal niet afbreken.  Als je ziet dat 1 blikje minimaal 50 jaar nodig heeft om te vergaan, wat is 1 blikje als je om je heen kijkt.

Het voorkomen  en verwijderen van zwerfafval heeft veel om handen en kost veel geld. Er zijn dan ook talrijke organisaties die zich op de een of andere manier bezighouden met zwerfafval.   Doe het in de kliko.

 

Ook u kunt u steentje bijdragen tot een schoner Nederland en meldt je aan bij de plaatselijke organisatie. Dan hebben wij ons doel berijkt en hopen dat de mensen er van leren om het vooral niet te laten zwerven.

 

 

Met elkaar zijn we: