15 februari: Ledenvergadering HSV “De Alver” 2019

De ledenvergadering heeft 15 februari plaats gevonden. Over het seizoen 2018 zijn de bekers uitgereikt aan de Kampioenen.

De Kampioen van de vereniging over 2018: Dat is geworden Leo Kros, hij mocht 3 bekers in ontvangst nemen.

Hij mocht een beker in ontvangst nemen voor Winnaar Zaterdag wal en 3e bij de Woensdagavond. En de beker als de allerbeste visser.

Deze bekers werden uitgereikt door Flip Stijl met assistentie van Jannie van Dijk

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aan alle leden:

Hierbij de uitnodiging voor de Ledenvergadering op vrijdag 15 februari in de Til te Giessenburg,aanvang 20.00 uur.

15 februari:

Naar aanleiding van de oproep op de website heeft zich een kandidaat aangemeld voor functie voorzitter. Ook heeft zich een kandidaat aangemeld voor functie commissielid.

 Blijft de voorzittershamer in het bezit van de huidige voorzitter of gaat de nieuwe kandidaat er mee vandoor. De stemming gaat het beslissen.

Komt allen naar deze vergadering en laat uw stem gelden!!!

De vergadering is bezocht door 29 leden en onze voorzitter was aftredend en herkiesbaar, maar  heeft op deze avond gezegd dat  hij ging stoppen als voorzitter. Bas bedankt voor je inzet al die jaren en wat je gedaan hebt voor de vereniging. Ook commissielid Ron heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld en ook jij bedankt voor je inzet!!!

Ook de kandidaatvoorzitter heeft op het laatste moment zich terug getrokken wat wij erg jammer vinden en nu geen voorzitter meer hebben, de hamer blijft nu in het bezit van het bestuur..

Maar  er is ook goed nieuws, er had zich een nieuw commissielid aangemeld Glenn Timmer die wilde het bestuur wel komen versterken en is met overgrote meerderheid door een schriftelijke stemming gekozen.

Glenn, hartelijk welkom  in het bestuur en we gaan er weer wat van maken.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Deze avond stond in het teken van huldigingen. Zo ook de mensen die de vereniging al zo lang trouw zijn en 25, 40 of zelfs 50 jaar lid zijn van HSV de Alver.

De heer G. Muilwijk uit Hardinxveld-Giessendam was 50 jaar lid van “de Alver” De voorzitter overhandigd hem de speld en bloemen voor mevrouw Muilwijk.

 

 

 

 

Daarna volgden de winnaars van de verschillende competities.

De winnaars van de Bootcompetitie:

1e geworden Tanno Swets

 2e is geworden Ernst Hartog

3e is geworden John Rozing

 

 

 

  

 

De winnaars van de Woensdagavondcompetitie

1e is geworden Glenn Timmer 

2e is geworden Vas Rietveld  3e is geworden Leo Kros

 

 

 

 

 

De winnaars van de Zaterdagwalcompetititie

1e is geworden Leo Kros

2e is geworden Adri van Nieuwendorp

3e is geworden Cees van Dijk 

 

 

 

 

De winnaars van de Gezamenlijkewalcompetittie

1e is geworden Jan Wim Buijk, maar was niet aanwezig

2e is geworden Vas Rietveld 

3e is geworden  Piet van Dijk

 

 

 

 

De grootste vis werd gevangen door Ron van Gelderen een brasem van 51 cm  op 19 mei 2018, die de wisselbeker in ontvangst mocht nemen.

De vergadering was afgelopen en Flip Stijl had nog 3 ronden  gratis Bingo geregeld.