20 febr: De baars begint weer aan zijn voortplanting

Wanneer de winter op zijn  eind loopt, worden de dagen langer en gaat de (water) temperatuur omhoog. Waterplanten komen op en het riet krijgt weer een frisse  kleur. In deze periode worden de meeste zoetwatervissen weer actiever en beginnen ze aan hun voortplanting. Zo ook Perca fluviatilis, één van de meest algemene vissoorten in sloten en plassen.

Oftewel: de baars!

Een zwanger vrouwtje dat al een behoorlijk buikje heeft.

 

Baars zet haar eieren graag af tussen het riet, maar  ook overhangende of afgebroken boomtakken onder water zijn uitstekende plekjes – zolang de eieren maar vrij van de bodem hangen zodat ze niet verstikken in het bodemslib.

 

  

De eieren hangen er als slierten vitrage, soms meterslang.  Clope-up van de embryo’s, deze komen binnen afzienbare tijd uit.

 

 

Omdat de baars geen broedzorg kent, worden de eieren aan hun lot overgelaten. Vooral volwassen baarzen leven veelal solitair, terwijl kleinere exemplaten doorgaans in (grote) scholen zwemmen. Deze oer-Hollandse roofvissen zijn te herkennen aan hun prachtige tekeningen kleuren.

 

 

 

En zo heb je weer een hele nieuwe generatie vissen!!!