21 febr: Voor de 53e keer ledenvergadering gehouden in de Til

Op vrijdagavond 21 februari is voor de 53e keer de ledenvergadering gehouden van HSV De Alver in de Til te Giessenburg.

De kampioenen van het seizoen 2019 werden gehuldigd en ook de aanwezige jubilarissen.

 

Hier kunnen we trots op zijn,

zulke trouwe leden en zoveel

kampioenen van verschillende ploegen!!!

 

 

De interim voorzitter Glenn Timmer opende de vergadering en heette allen hartelijk welkom.

De opkomst was gelijk aan die van vorig jaar maar er hadden verschillende leden afgezegd door ziekte of andere verplichtingen.

Als eerste kwam op de agenda punt huldigingen julilarissen. De eerste die gehuldigd werden waren de heren B. van Hof uit Giessenburg en B.P. v/d Linden uit De Wijk, speciaal uit Drenthe gekomen om zijn speld in ontvangst te nemen, beide heren waren 40 jaar lid.

 

Daarna volgde de heer J. Muilwijk uit Giessenburg voor 50 jaar lid. wat een trouwe leden hebben wij ieder jaar weer!

Penningmeester Flip Stijl en Glenn Timmer overhandigde de speld en bloemen.

 

 

 

Punt 9 op de agenda was: Huldiging kampioenen van seizoen 2019.

Bootcompetitie seizoen 2019

1e Tanno Swets met 1284 punten, 2e Ernst Hartog met 1280 punten, 3e Joey Klop met 1218 punten

 

 

 

 

 

Zaterdagwal seizoen 2019

1e Vas Rietveld met 1272 punten, 2e Adri Nieuwendorp met  1250 punten, 3e Leo Kros met 1233 punten

 

 

 

 

 

Zaterdagwal gezamenlijk seizoen 2019

1e Cor Schot  (n.a.w.) met 597 punten, 2e Vas Rietveld met 571 punten, 3e Cees van Dijk met 557 punten

 

 

 

 

 

 

Woensdagavond seizoen 2019

1e Glenn Timmer met 800 punten, 2e Corné Rijnhout met  784 punten, 3e Leo Kros met 756 punten

 

 

 

 

 

Algeheel “Kampioen” seizoen 2019 is geworden met 1946 punten:

Cees van Dijk

 

 

 

Grootste vis gevangen door Vas Rietveld in de Koeienput op 12 juni, een brasem  met een lengte van 62 cm. Daar hoort een grote beker bij en een envelop van 20 euro geschonken door John Rozing. 

 

 

 

Na de pauze was de bestuursverkiezing. We hebben afscheid genomen van John Rozing en van Herber Stek. Flip Stijl vroeg nog een applaus voor John Rozing die niet aanwezig was maar  wel 9 jaar  in het bestuur gezeten heeft.

Jannie bedankte Herber Stek voor de 6 jaren die hij het bestuur versterkte en zijn mening gaf. Voor beide heren waren er bloemen en een envelop en applaus van de vergadering.

Zoals bij allen bekend hadden  we geen voorzitter, maar na één jaar in het bestuur gezeten te hebben, wilde Glenn Timmer wel voorzitter worden.

Door een schriftelijke stemming kwam hij er met vlag en wimpel uit en Jannie overhandigde hem de voorzittershamer en zei, gebruik hem als het nodig is. Een groot applaus voor onze jonge voorzitter!!!

Wij zijn als bestuur blij dat we weer een voorzitter hebben. Maar er gebeurde nog meer, 2 bestuursleden waren afgetreden en gelukkig was er weer nieuwe aanwas.

De heren Leo Kros,Teus van Dijk en Cor Schot die zich beschikbaar hadden gesteld zijn ook gekozen in het bestuur en zo kunnen we als HSV weer verder. Teus van Dijk wil zich speciaal inzetten voor de jeugd om ze weer aan het vissen te krijgen!   

Zo kunnen we terug kijken op een gezellige avond met als afsluiting nog 3 ronden gratis bingo georganiseerd door Flip Stijl. 

 

Op zaterdagmorgen is Jannie op pad gegaan samen met haar man Piet met speldjes en bloemen, er waren 3 jubilarissen ziek die niet aanwezig konden zijn.

dhr. A. de Bruin uit Giessenburg was 50 jaar lid, dhr. J. Both uit Giessenburg was 40 jaar lid. En dhr. A. Kortenoever ook 50 jaar lid, die tijdelijk in het Gasthuis te Gorinchem voor revalidatie is.

Hij was zeer verrast dat wij hem daar het speldje en de bloemen kwamen overhandigen.