21 febr: Ledenvergadering HSV ” De Alver”

Uitnodiging aan alle leden:

AANDACHT:

VOOR DE LEDENVERGADERING:

Die wordt gehouden in de Til te Giessenburg op vrijdag 21 februari om 20.00 uur.

 

 

21 februari 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment hebben we geen voorzitter, maar wie weet na de vergadering weer wel.

En kan de voorzittershamer weer in gebruik genomen worden!

 

  

 

Komt allen naar deze vergadering!!!