24 nov: Alverput van alle riet ontdaan

AlsĀ  het seizoen van het vissen voorbij is gaan de vrijwilligers aan de gang bij de Alverput. Er moet riet verwijderd worden en opgeruimd zodat de vissers weer met veel plezier het volgende seizoen tegemoet kunnen zien en om heerlijk aan de waterkant te gaan vissen.

Zoals ieder jaar weer krijgen we een mooie rietkraag langs de Alverput. Maar daar is ook onderhoud aan nodig.

Zo is ook dit jaar weer door vrijwilligers de put van al het riet ontdaan en afgevoerd.

We hebben nu weer een kale Alverput maar daar komt volgend seizoen vast weer verandering in.

Het riet is op hopen gedaan en wordt nog opgeruimd. Zo is alles na het baggeren weer glad. Onze vrijwilligers is veel dank verschuldigd.

Cees, Henk, Piet en Albert bedankt!!!